fbpx
Contact for queries :

objektif kualiti

 

Objektif Kualiti Kolej UNITI adalah selaras dengan Wawasan 2020 yang digariskan oleh pihak pengurusan.Ia perlu diikuti dengan pelan tindakan komprehensif dan disokong oleh semua ahli organisasi.10 pelan tindakan telah dikenalpasti dan dirancang untuk mencapai Wawasan 2020 yang dinamakan:

 

 1. Memperbaiki dan mengukuhkan program Diploma sedia ada oleh Fakulti

ITEM OBJEKTIF KUALITI SASARAN TINDAKAN

Semakan silibus & pembangunan

- Memastikan bahawa kandungan dalam sukatan pelajaran memenuhi keperluan dan keperluan graduan apabila mereka bekerja.

-Bagi sukatan bukan teknikal, pindaan akan dijalankan sekiranya program ini telah beroperasi selama 5 tahun.

-Bagi sukatan berkaitan teknikal, pindaan akan dijalankan sekiranya program ini telah dijalankan dalam tempoh 3 tahun.

Dekan Fakulti

Pemantauan pengajaran pensyarah

-Memastikan kualiti pengajaran pensyarah berada di tahap terbaik dan pelajar mendapat pengetahuan yang betul.

100% daripada pensyarah UNITI dipantau dalam Proses R&D setiap semester

Dekan Fakulti

Pembaharuan kelulusan program

-Pembaharuan kelulusan program adalah licin dan teratur mengikut prosedur yang ditetapkan oleh KPT.

100% daripada program yang akan tamat tempoh kelulusan boleh diperbaharui dalam tempoh 6 bulan sebelum tarikh tamat kelulusan

UPPK

Pengiktirafan dan pemantauan akreditasi

Program baru ini perlu diiktiraf oleh Agensi Kelayakan Malaysia (MQA).

Semua program dijalankan mendapat sijil akreditasi penuh dari MQA, 100% sebelum tamat pengajian pelajar

UPPK

Kecemerlangan akademik

Memastikan pelajar lulus dan layak bergraduat dengan cemerlang.

- Peratus kegagalan pelajar kurang daripada 2%

- 2. 50% pelajar mendapat baik PNGK 3.00-4.00.

BHEA

2. Memperbaiki program Diploma baru dengan kebolehpasaran yang tinggi.

ITEM OBJEKTIF KUALITI SASARAN TINDAKAN

Pembangunan program baru

Pastikan atur cara baru dijalankan memenuhi standard yang ditetapkan sebelum ditawarkan kepada pelanggan.

Memastikan 1 program baru dibangunkan & dijalankan dalam tempoh 18 bulan selepas kelulusan oleh pihak pengurusan sebanyak 2020.

Dekan  Fakulti

3. Beralih ke arah program Ijazah Sarjana Muda dengan kaedah smart partnership.

ITEM OBJEKTIF KUALITI SASARAN TINDAKAN

Beralih ke arah program Ijazah Sarjana Muda dengan kaedah Smart partnership.

Mengenal pasti kaedah yang sesuai untuk dilaksanakan dengan IPTA/IPTS yang bersesuaian

Membangunkan 1 program Ijazah Sarjana Muda di Kolej UNITI oleh 2020.

UPPK

4. Menjadikan Kolej UNITI di hadapan membina usahawan menerusi program keusahawanan program perantis dengan sektor swasta.

ITEM OBJEKTIF KUALITI SASARAN TINDAKAN

Ke arah keusahawanan di kalangan pelajar melalui program perantis keusahawanan

Membangunkan modal insan berasaskan keusahawanan dengan menggunakan nilai kecekapan keusahawanan dalam kalangan pelajar.

-10% daripada pelajar Fakulti mengikuti program keusahawanan yang dianjurkan oleh Kolej UNITI dan agensi luar

Dekan Fakulti

5. Membangunkan Kolej UNITI sebagai nama jenama dengan “smart partnership”

ITEM OBJEKTIF KUALITI SASARAN TINDAKAN

Membangunkan Kolej UNITI sebagai nama jenama dengan "smart partnership"

Kenal pasti ruang dan peluang untuk menandatangani perjanjian dengan pihak yang dikenal pasti

Menjalankan usaha sama/menandatangani perjanjian dengan sekurang-kurangnya 2 organisasi dalam tempoh setahun

Timbalan Dekan

6)Melahirkan mahasiswa yang mempunyai kemahiran untuk berkomunikasi dalam Bahasa Inggeris, Bahasa Arab dan Mandarin menggunakan konsep pengajaran ala Gontori yang telah terbukti kejayaannya.

ITEM OBJEKTIF KUALITI SASARAN TINDAKAN

Modul pembangunan dalam melahirkan pelajar dengan kemahiran komunikasi dalam Bahasa Inggeris, Bahasa Arab dan Mandarin menggunakan konsep gaya Gontori

Memastikan bahawa kandungan dalam modul boleh meningkatkan kemahiran komunikasi supaya graduan lebih bersedia untuk memasuki persekitaran kerja

Modul pembangunan dan pelaksanaan ke arah pelajar menjelang 2020.

Timbalan Dekan

7.Memasarkan Kolej UNITI ke pasaran antarabangsa.

ITEM OBJEKTIF KUALITI SASARAN TINDAKAN

Memperhebatkan aktiviti pemasaran pelajar antarabangsa

Menambah bilangan pendaftaran pelajar antarabangsa.

5% daripada jumlah pelajar Kolej UNITI adalah pelajar antarabangsa

UKRP

8) Memulakan aktiviti penyelidikan saintifik mengikut kajian kes.

ITEM OBJEKTIF KUALITI SASARAN TINDAKAN

Galakkan pensyarah untuk membuat penulisan saintifik

Pensyarah boleh membangunkan pengetahuan dan kemahiran mereka

Sekurang-kurangnya 3 keputusan penulisan pensyarah ini diterbitkan dalam mana-mana media cetak/massa.

Pegawai rasmi

9) meningkatkan Koperasi UNITI yang akan menjadi sumber pendapatan tambahan untuk UNITI dan kakitangan Kumpulan Eden Capital

ITEM OBJEKTIF KUALITI SASARAN TINDAKAN

Menjadikan Koperasi perpaduan sumber pendapatan tambahan untuk kakitangan

Mempelbagaikan aktiviti kerjasama dengan menubuhkan institusi yang menjana pendapatan bagi Koperasi dan kakitangan

70% daripada kakitangan Kolej UNITI adalah ahli Koperasi.

Kerjasama

 

10.Melahirkan pelajar Kolej UNITI pertemuan rangka tindakan Pembangunan Pelajar Kolej UNITI (PANCAKU).

ITEM OBJEKTIF KUALITI SASARAN TINDAKAN

Melahirkan pelajar dengan 5 sifat fizikal/fizikal yang dikenali sebagai Panca raga dan 5 kualiti dalaman/rohani yang dikenali sebagai Panca Jiwaa

Melahirkan pelajar dengan 5 sifat fizikal/fizikal yang dikenali sebagai Panca raga dan 5 kualiti dalaman/rohani yang dikenali sebagai Panca Jiwaa

Sekurang-kurangnya 10 aktiviti telah dirancang dan dilaksanakan dalam tempoh setahun untuk mencapai objektif PANCAKU.

HEP

pendidikan terbaik anda bermula di sini!

Datang Dan Sertai Kami

X