fbpx

Kerjaya

  Ingin menjadi sebahagian daripada kami..?!

Mulakan kerjaya cemerlang anda di Kolej UNITI !

Sekiranya anda memenuhi kriteria yang kami cari, mempunyai pengalaman kerja  dan kelayakan akademik yang memenuhi kriteria jawatan, sila hantarkan resume anda ke hr@uniti.edu.my


Akademik

Pensyarah Bahasa Inggeris

Skop Kerja

• Bertanggungjawab menjalankan pengajaran dan pembelajaran di fakulti. 

• Mengajar beberapa subjek mengikut bidang

• Komited untuk mengambil bahagian dalam pembangunan fakulti dan kolej.

• Kreatif dalam menyediakan bahan pembelajaran, skema kerja serta memantau kemajuan, pencapaian dan kehadiran pelajar.

• Boleh menyesuaikan diri dengan dateline yang ditetapkan dalam pengurusan penyediaan soalan ujian dan peperiksaan akhir

• Suka rela memberi sumbangan kepada jabatan, fakulti, kumpulan kerja atau jawatankuasa seperti yang diminta oleh Ketua Akademik / Dekan.

Keperluan

Calon mesti mempunyai sekurang-kurangnya Ijazah dalam bidang berkaitan DAN Ijazah Sarjana Muda

Calon dengan kelayakan profesional digalakkan untuk memohon.

Mahir berbahasa Malaysia dan Inggeris, baik dalam penulisan dan lisan.

Pensyarah Graphic Design

Skop Kerja

Bertanggungjawab menjalankan pengajaran dan pembelajaran di fakulti. 

Mengajar beberapa subjek mengikut bidang

Komited untuk mengambil bahagian dalam pembangunan fakulti dan kolej.

Kreatif dalam menyediakan bahan pembelajaran, skema kerja serta memantau kemajuan, pencapaian dan kehadiran pelajar.

Boleh menyesuaikan diri dengan dateline yang ditetapkan dalam pengurusan penyediaan soalan ujian dan peperiksaan akhir

Suka rela memberi sumbangan kepada jabatan, fakulti, kumpulan kerja atau jawatankuasa seperti yang diminta oleh Ketua Akademik / Dekan.

Keperluan

Calon mesti mempunyai sekurang-kurangnya Ijazah dalam bidang berkaitan DAN Ijazah Sarjana Muda

Calon dengan kelayakan profesional digalakkan untuk memohon.

Mahir berbahasa Malaysia dan Inggeris, baik dalam penulisan dan lisan.

Pensyarah Pengurusan Industri Halal

Skop Kerja

• Bertanggungjawab menjalankan pengajaran dan pembelajaran di fakulti. 

• Mengajar beberapa subjek mengikut bidang

• Komited untuk mengambil bahagian dalam pembangunan fakulti dan kolej.

• Kreatif dalam menyediakan bahan pembelajaran, skema kerja serta memantau kemajuan, pencapaian dan kehadiran pelajar.

• Boleh menyesuaikan diri dengan dateline yang ditetapkan dalam pengurusan penyediaan soalan ujian dan peperiksaan akhir

• Suka rela memberi sumbangan kepada jabatan, fakulti, kumpulan kerja atau jawatankuasa seperti yang diminta oleh Ketua Akademik / Dekan.

Keperluan

Calon mesti mempunyai sekurang-kurangnya Ijazah dalam bidang berkaitan DAN Ijazah Sarjana Muda

Calon dengan kelayakan profesional digalakkan untuk memohon.

Mahir berbahasa Malaysia dan Inggeris, baik dalam penulisan dan lisan.


Bukan Akademik

© 2013, All rights reserved.

Setup Menus in Admin Panel

X