fbpx
Contact for queries :

DIPLOMA PENGURUSAN
MUAMALAT

Kod
Kelulusan

(R2/340/4/0084) 06/2024

KOd
Akreditasi

A 9289

Tempoh
Pengajian

3 Tahun

Maklumat Program

Pertumbuhan industri Kewangan Islam semakin berkembang dengan pesat, dan ini memerlukan lebih ramai graduan dalam industri ini.
Diploma Pengurusan Muamalat Kolej UNITI memberikan pelajar pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan, dengan tumpuan kepada asas-asas syariah dan kewangan Islam. dengan nilai tambah satu program latihan Sijil Operasi Perbankan Islam, Certificate of Islamic Banking Operation (CIBO)

PENILAI LUAR
AKADEMIK & INDUSTRI

Penilai Luar Industri
Diploma Pengurusan Muamalat
IBRAHIM MAT HASSAN
Syariah Advisor

Penilai Luar Akademik
Diploma Pengurusan Muamalat
diploma pengurusan muamalat
DR. SOBERI AWANG
Pensyarah Kanan
Fakulti Shariah & Undang-Undang
USIM


Program Berkaitan

pendidikan terbaik anda bermula di sini!

Datang Dan Sertai Kami

X