fbpx
Contact for queries :

DIPLOMA PENGURUSAN
MUAMALAT

Kod
Kelulusan

(R2/340/4/0084) 06/2024

KOd
Akreditasi

A 9289

Tempoh
Pengajian

3 Tahun

Maklumat Program

Pertumbuhan industri Kewangan Islam semakin berkembang dengan pesat, dan ini memerlukan lebih ramai graduan dalam industri ini.
Diploma Pengurusan Muamalat Kolej UNITI memberikan pelajar pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan, dengan tumpuan kepada asas-asas syariah dan kewangan Islam. dengan nilai tambah satu program latihan Sijil Operasi Perbankan Islam, Certificate of Islamic Banking Operation (CIBO)

Peluang Menyambung Pelajaran

Pelajar yang lulus dari Diploma Pengurusan Muamalat boleh melanjutkan pengajian peringkat sarjana mereka di pelbagai Institut Pengajian Tinggi Malaysia dalam program berikut:

 • Ijazah Sarjana Muda dalam Kewangan Islam

 • Ijazah Sarjana Muda dalam Perbankan Islam

 • Ijazah Sarjana dalam Ekonomi

Peluang Kerjaya

Graduan dalam Diploma Pengurusan Muamalat boleh mendapat masa depan yang cerah dalam industri yang semakin berkembang ini. Mereka akan dapat mencari pekerjaan sebagai pegawai di jabatan kerajaan dan sebagai penolong pegawai perbankan dalam sektor perbankan Islam, sektor kewangan dan sebagai perunding muamalat (wasiat, pelaburan, zakat).

Lulus SPM / SPMV sekurang-kurangnya 3 kredit dalam mana-mana mata pelajaran dan lulus Matematik; ATAU

Lulus UEC dengan sekurang-kurangnya gred B dalam 3 subjek dan lulus matematik; ATAU

Lulus O-Level dengan sekurang-kurangnya Gred C dalam 3 subjek dan lulus Matematik; ATAU

Lulus SKM tahap 3 dalam bidang yang berkaitan dan lulus SPM dengan sekurang-kurangnya kredit dalam subjek dan lulus Matematik di peringkat SPM; ATAU

Lulus Sijil Kolej Komuniti bersamaan dengan tahap 3 MQF dalam bidang yang berkaitan dan lulus SPM dengan sekurang-kurangnya kredit dalam 1 mata pelajaran dan lulus Matematik di peringkat SPM; ATAU

Lulus Sijil (Tahap 3, MQF) dalam bidang sekurang-kurangnya PNGK 2.00; ATAU

Lulus STPM atau setaraf dengan sekurang-kurangnya Gred C (CGPA 2.00) dalam 1 subjek; ATAU

Lulus STAM (pangkat maqbul) ATAU

Kelayakan yang diiktiraf lain adalah bersamaan.

 

 

Semester 1

  • Tasawur Islam

  • Introduction to Economics

  • Bahasa Arab Perdagangan I

  • Principle of Marketing

  • Principle of Management

  • Business Communication I

  • Etika & Moral di Malaysia

Semester 2

  • Bahasa Arab Perdagangan II

  • Business Communication II

  • Ko-Kurikulum

  • Fiqh Muamalat

  • Business Mathematics

  • Fundamentals of accounting

  • Pengenalan Sistem Kewangan Islam

Semester 3

  • Business Statistics

  • Usul Fiqh

  • Pengajian Malaysia

  • Fundamentals of Finance

  • Islamic Accounting

  • Computer Application in Business

  • Pengantar Pemikiran Kritis & Kreatif

Semester  4

  • Qawaid Fiqhiyyah

  • Fundamentals of Takaful

  • Islamic Banking

  • Ekonomi Islam

  • Commercial Law

  • Finance of International Trade

Semester 5

  • English for Academic Purposes 3

  • Islamic Banking Operations

  • Investment Management

  • Lending Assessment Management

  • Islamic Management

  • Khidmat Sosial

Semester 6

  • Latihan Industri

PENILAI LUAR
AKADEMIK & INDUSTRI

Penilai Luar Industri
Diploma Pengurusan Muamalat
IBRAHIM MAT HASSAN
Syariah Advisor

Penilai Luar Akademik
Diploma Pengurusan Muamalat
diploma pengurusan muamalat
DR. SOBERI AWANG
Pensyarah Kanan
Fakulti Shariah & Undang-Undang
USIM


Program Berkaitan

pendidikan terbaik anda bermula di sini!

Datang Dan Sertai Kami

ms_MYMalay
X