fbpx
Contact for queries :

DIPLOMA PENGURUSAN
INDUSTRI HALAL

Kod
Kelulusan

(R/345/4/0339) 04/2023

Kod
Akreditasi

FA 2187

Tempoh
Pengajian

3 Tahun

Maklumat Program

Diploma Pengurusan Industri Halal (DPIH) memberi tumpuan kepada pengetahuan dan pelaksanaan amalan halal terutama dalam operasi perkhidmatan dan pengurusan industri halal termasuk makanan, kosmetik dan lain-lain. Secara tidak langsung, program ini membentuk disiplin pengetahuan dan kebolehan dalam menyediakan operasi dan perkhidmatan halal yang meyeluruh dalam industri yang terlibat di Malaysia.

Makmal Halal

Disediakan untuk pelajar mempraktikkan operasi perkhidmatan dan pengurusan makanan

Rangkaian Industri

Mempunyai jaringan industri yang kukuh di antara Pusat Pembangunan Halal (HDC) dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)

Institut Latihan

Kami mempunyai Uniti Halal Centre (UHAC) yang menyediakan latihan & perundingan halal

Peluang Pekerjaan Luas

Kemahiran dalam bidang industri halal melayakkan untuk menjadi Eksekutif Halal

PENILAI LUAR
AKADEMIK & INDUSTRI

Penasihat Industri
Diploma Pengurusan Industri Halal
Elyas Harun
Lead Trainer HTCP Training

Penasihat Akademik
Diploma Pengurusan Industri Halal

Peluang Menyambung Pelajaran

Pelajar yang bergraduasi dari diploma boleh menyambung pelajaran mereka dimana-mana Institut Pengajian Tinggi Malaysia seperti program berikut:

 • Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Industri Halal – UiTM

 • Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Industri Halal – KUIS

 • Ijazah Pengurusan Perkhidmatan Makanan – UiTM

 • Ijazah Pengurusan

 • Ijazah Perbankan Islam

Peluang Kerjaya

Diploma ini menyediakan pelajar dengan ilmu dan kemahiran penyeliaan atau pengurusan dalam industri Halal. Terdapat pelbagai laluan kerjaya seperti: 

 • Eksekutif Halal

 • Eksekutif Jaminan dan Kawalan Kualiti

 • Eksekutif Pembangunan dan Penyelidikan

 • Usahawan Produk dan Perkhidmatan Halal

 • Penyembelih Halal

 • Auditor Halal

 • Perunding Halal

 • Tenaga Pengajar Halal

 • Pengurus/ Penyelia Restoran Halal

 • Pegawai Penguatkuasa Halal

 • Pembantu Pegawai Kesihatan

 • Lulus  Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya 3 kredit dalam mana-mana mata pelajaran

Semester 1

  •    Akidah Islamiyyah

  •    Pengantar Halal dan Haram dalam Islam

  •    Ko-kurikulum

  •    Bahasa Arab Perdagangan I

  •    Principle of Management

  •    Fundamentals of Information Technology

Semester 2

  •    Usul Fiqh

  •    Bahasa Arab Perdagangan II   

  •    Business Communication I

  •    Bahasa Kebangsaan

  •    Pengantar Pemikiran Kritis dan Kreatif

  •    Asas Keusahawanan

  •    Fundamentals of Halal Industry

  •    Halal Law and Regulations

Semester 3

  •   Qawaid Fiqhiyyah

  •   Business Communication II

  •   Fiqh Al-Tathir

  •   Sanitation and Hygienic Practice

  •   Halal Quality and Certification Procedure

  • Etika dan Moral di Malaysia

Semester  4

  •   Introduction to Halal Ingredients in Food Processing

  •   Halal Slaugthering

  •   Pengajian Malaysia 2

  •   Fiqh Muamalat

  •   Islamic Organizational Behavior

  •   Islamic Financial System

Semester  5

  •   Supplementary Operation in Processing Halal Ingredient

  •   Halal Industry Services

  •   Halal Cosmetics and Pharmaceuticals

  •   Halal Internal Auditing

  •   Ekonomi Islam

  •   Halal Marketing

  •   Khidmat Sosial

Semester  6

  • Latihan Industri

 

 

Program Berkaitan

pendidikan terbaik anda bermula di sini!

Datang Dan Sertai Kami

ms_MYMalay
X