fbpx
Contact for queries :

diploma
Pengajian islam

KOD
Kelulusan

(R2/221/4/0130) 01/2024

KOD
AKREDITASI

(KR10659)

Tempoh
Pengajian

3 Tahun

MAKLUMAT PROGRAM

Program ini memberikan pengenalan mengenai ilmu-ilmu asas Islam dan pemahaman melalui manhaj atau cara Rasulullah berdasarkan Al-Quran dan As Sunnah yang sahih bersesuaian dengan kefahaman generasi pertama. Sebahagian dari kursus merangkumi topik mengenai perkaitan segera dan praktikal kepada para pelajar.

Peluang Menyambung Pelajaran

MALAYSIA

​1.Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

  • Pemindahan kredit ke program Ijazah Sarjana Muda Syariah

2.Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)

  • Pemindahan kredit ke program Ijazah Sarjana Muda Al-Quran & As-Sunnah & Ijazah Sarjana Muda Fiqh Fatwa

3.Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)

  • Pemindahan kredit ke program Ijazah Sarjana Muda Syariah​

4.Universiti Sultan Zainal Abidin (UNISZA)

  • Pemindahan kredit ke program Ijazah Sarjana Muda Syariah

5.Universiti Malaya (UM)

  • Pemindahan kredit ke program Ijazah Sarjana Muda Syariah       

6.Selangor International Islamic College University (KUIS)

INTERNATIONAL

1.JORDAN

  • Universiti Mu’tah & Universiti Amman

2.INDONESIA

  • Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Imam Bonjol, Padang

3.MOROCCO

  • Muhammad (V) University

 

Peluang Kerjaya

  • Pengurusan Syariah dan Khidmat nasihat
  • Guru Pendidikan Islam
  • Pensyarah
  • Penguam Syarie dalam sektor swasta dan kerajaan.
 • Lulus SPM/SPMV dengan 3 kredit termasuk satu subjek dalam bidang pengajian islam dan lulus bahasa melayu 

 • Kelayakan lain yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.

 

 

 

Semester 1

  •    Fiqh Ibadat

  •    Pengenalan Bahasa Arab 1

  •    Asas Aqidah

  •    Hadith

  •    Ulum Al Quran

  •    Pengenalan Tajwid & Hafiz Al Quran

  •    Pengenalan Hadharah Islamiyyah

Semester 2

  •    Pengenalan Ilmu Nahu

  •    Hadith Hukum

  •    Pengenalan Usul Fiqh

  •    Mustolah Hadith

  •    Aqidah

  •    English for Academic Purposes 1

  •    Tajwid & Hifz Al Quran

Semester 3

  •    Fiqh Mua’malat

  •    Nahu

  •    Usul Fiqh

  •    Dakwah

  •    Pengajian Malaysia 

  •    English For Academic Purposes II

  •    Hadharah Islamiyyah

  •   Tajwid & Hifz AL Quran – Juzuk 1

Semester  4

  •    Sarf

  •    Pengantar Ilmu Tafsir

  •    Tarikh Tasyri’

  •    English for Academic Purposes III

  •    Bahasa Kebangsaan

  •    Pengenalan Fiqh Perbandingan

  •    Pengenalan Teknologi Maklumat

  •    Tajwid & Hifz A;l Quran – Juzu’ 2

 

Semester  5

  •    Fiqh Munakahat

  •    Pengenalan Ilmu Balaghah

  •    Tafsir Ahkam

  •    Siasah Syaríyyah

  •    Professional Communication

  •    Pengurusan Kewangan Islam / Fiqh Perbandingan

  •  Tajwid & Hifz Al Quran – Juzu’ 3

Semester  6

  •    Fiqh Jinayat

  •    Balaghah

  •    Qawaid Fiqhiyyah

  •    Faraidh

  •    Application of Information Technology

  •    Tajwid & Hifz Al Quran – Juzu’ 4


Program Berkaitan

DIPLOMA IN HALAL MANUFACTURING

DIPLOMA IN HALAL INDUSTRY MANAGEMENT

DIPLOMA IN MUAMALAT MANAGEMENT

pendidikan terbaik anda bermula di sini!

Datang Dan Sertai Kami

ms_MYMalay
X