fbpx
Contact for queries :

DIPLOMA PSIKOLOGI
KAUNSELING

kod
kelulusan

(N/311/4/0087) 02/2022

kod
Akreditasi

PA 7654

tempoh
pengajian

3 tahun

maklumat program

Diploma Psikologi Kaunseling ini adalah hasil gabungan semua pengetahuan yang merangkumi pelbagai bidang terutamanya dalam bimbingan dan kaunseling, metadologi penyelidikan, penaksiran juga modifikasi tingkah laku yang disuaipadankan dengan akademik, sosio-ekonomi dan budaya.

Program ini juga menyentuh kaunseling dan terapi keluarga, kaunseling industri serta pengalaman kepada kecelaruan psikologi bagi membantu menangani cabaran individu, kumpulan, keluarga dan masyarakat membangun yang berhadapan dengan kepelbagaian masalah dan gejala sosial.

JARINGAN INDUSTRI DENGAN LPPKN

Mempunyai jaringan industri yang baik dengan mengadakan program-program komuniti

MAKMAL KAUNSELING

Disediakan kepada pelajar sebagai latihan praktikal kaunseling

Peluang Menyambung Pelajaran

 • UPSI

 • UKM

 • UM

 • UMS

 • UIA

 • UPM

Peluang Kerjaya

 • Sektor kerajaan atau swasta

 • Kaunselor, guru bimbingan dan kaunseling

 • Pentadbiran dan pengurusan

 • Perunding cara/ penasihat kerjaya

 • Penulis buku motivasi

 • Penceramah bebas/ berdaftar/ motivator

 

 • Lulus SPM dengan mendapat sekurang-kurangnya 3 kredit dalam mana-mana subjek dan syarat lulus subjek matematik dan sains

Semester 1

  • Pengantar Psikologi

  • Teori Kaunseling dan Psikoterapi

  • Psikologi Perkembangan

  • Fiqh Ibadah

  • Etika dan Moral

Semester 2

  • Psikologi Fisiologi

  • Pengantar Statistik

  • Psikologi Personaliti

  • Pengajian Malaysia 2

  • Perinsip Bimbingan dan Kaunseling

  • Asas Keusahawanan

Semester 3

  • Teori Perkembangan Kerjaya

  • Teknik kaunseling

  • Metadologi Penyelidikan

  • Isu dan Etika dalam kaunseling

  • Proffesional Comunication 1

  • Bahasa Kebangsaan A/Pemikiran Kritis dan Kreatif

Semester 4

  • Modifikasi Tingkahlaku

  • Kaunseling Kelompok

  • Ujian dan Pengukuran dalam kaunseling

  • Dakwah dan Metadologi

  • Psikologi Industri dan Organisasi

  • Public Speaking

Semester 5

  • Ujian Penaksiran Dalam Kaunseling

  • Kajian Lapangan / Pra Amali

  • Tasawur Islam

  • Kaunseling Pelbagai Budaya

  • Kaunseling Perkahwinan dan Kekeluargaan

  • Khidmat Sosial

Semester  6

  • Latihan Amali (Praktikal)


Program Berkaitan

pendidikan terbaik anda bermula di sini!

Datang Dan Sertai Kami

ms_MYMalay
X