fbpx
Contact for queries :

DIPLOMA PSIKOLOGI
KAUNSELING

kod
kelulusan

(N/311/4/0087) 02/2022

kod
Akreditasi

PA 7654

tempoh
pengajian

3 tahun

maklumat program

Diploma Psikologi Kaunseling ini adalah hasil gabungan semua pengetahuan yang merangkumi pelbagai bidang terutamanya dalam bimbingan dan kaunseling, metadologi penyelidikan, penaksiran juga modifikasi tingkah laku yang disuaipadankan dengan akademik, sosio-ekonomi dan budaya.

Program ini juga menyentuh kaunseling dan terapi keluarga, kaunseling industri serta pengalaman kepada kecelaruan psikologi bagi membantu menangani cabaran individu, kumpulan, keluarga dan masyarakat membangun yang berhadapan dengan kepelbagaian masalah dan gejala sosial.

JARINGAN INDUSTRI DENGAN LPPKN

Mempunyai jaringan industri yang baik dengan mengadakan program-program komuniti

MAKMAL KAUNSELING

Disediakan kepada pelajar sebagai latihan praktikal kaunseling


Program Berkaitan

pendidikan terbaik anda bermula di sini!

Datang Dan Sertai Kami

X