fbpx
Contact for queries :

DIPLOMA PENDIDIKAN
AWAL KANAK-KANAK

kod
kelulusan

(R/143/4/0057) 04/2023

kod
Akreditasi

FA 0648

tempoh
Pengajian

3 Tahun

Maklumat program

Merupakan bidang yang mempunyai kebolehpasaran yang tinggi dalam sektor industri mahu pun akademik yang berkaitan dengan perkembangan kanak-kanak. Program ini adalah hasil gabungan pengetahuan yang merangkumi pelbagai bidang terutamanya dalam pendidikan dan penjagaan awal kanak-kanak yang menyentuh perkembangan psikologi, pengurusan, keusahawanan dan disiplin lain.

Pembelajaran secara teori dan praktikal yang aktif memberikan nilai tambah dan kemahiran kepada pelajar untuk memahami amalan dan aplikasi sebenar dalam industri kanak-kanak. Kurikulum Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak dibangunkan sesuai dengan teknik pengajaran kreatif juga meraikan fitrah kanak-kanak dalam konsep perkembangan menyeluruh.

JARINGAN INDUSTRI DENGAN (KEMAS)

pas layak untuk mengambil kursus SPAKK yang diiktiraf oleh KEMAS

Taska & Tadika UNITI

Mempunyai Tadika dan Taska yang dijadikan sebagai makmal P & P kepada pelajar

PUSAT PENTAULIAHAN ARTERA

Mempunyai pusat pentauliahan artera (education toys)


Program Berkaitan

pendidikan terbaik anda bermula di sini!

Datang Dan Sertai Kami

X