Contact for queries :
     

DIPLOMA PENGURUSAN
INDUSTRI HALAL

Kod
Kelulusan

(N/345/4/0339)

Kod
Akreditasi

FA 2187

Tempoh
Pengajian

3 Tahun

Maklumat Program

Diploma Pengurusan Industri Halal memberi tumpuan kepada pembangunan pengetahuan dan pelaksanaan amalan halal di industri yang berbeza di Malaysia terutama operasi perkhidmatan makanan dan pengurusan serta penyediaan perkhidmatan terbaik kepada tetamu. Ia adalah disiplin pengajian yang memerlukan graduan untuk dapat menunjukkan pengetahuan, pemahaman dan kebolehan dalam menyediakan perkhidmatan halal yang cemerlang serta memastikan amalan halal dilaksanakan dalam keseluruhan gambaran industri halal di Malaysia.

Latihan Halal

Operasi perkhidmatan makanan dan pengurusan

Rangkaian Industri

Mempunyai hubungan yang baik di antara industri halal yang ditubuhkan seperti Pusat Pembangunan Halal (HDC) dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)

Institut Latihan

Kami mempunyai Uniti HAlal Centre (UHAC) yang menyediakan latihan & perundingan halal

Peluang Pekerjaan Luas

Kemahiran yang penting pelbagai bidang industri halal dan layak memegang jawatan Eksekutif Halal

Peluang Menyambung Pelajaran

Pelajar yang bergraduasi dari diploma boleh menyambung pelajaran mereka dimana-mana Institut Pengajian Tinggi Malaysia seperti program berikut:

 • Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Industri Halal – UiTM

 • Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Industri Halal – KUIS

 • Ijazah Pengurusan Perkhidmatan Makanan – UiTM

 • Ijazah Pengurusan

 • Ijazah Perbankan Islam

Peluang Kerjaya

Diploma ini menyediakan pelajar dengan ilmu dan kemahiran penyeliaan atau pengurusan dalam industri Halal. Terdapat pelbagai laluan kerjaya seperti: 

 • Eksekutif Halal

 • Eksekutif Jaminan dan Kawalan Kualiti

 • Eksekutif Pembangunan dan Penyelidikan

 • Usahawan Produk dan Perkhidmatan Halal

 • Penyembelih Halal

 • Auditor Halal

 • Perunding Halal

 • Tenaga Pengajar Halal

 • Pengurus/ Penyelia Restoran Halal

 • Pegawai Penguatkuasa Halal

 • Pembantu Pegawai Kesihatan

 • Lulus  Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya 3 kredit dalam mana-mana subjek dan LULUS Matematik; ATAU

 • Kelayakan-kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh kerajaan Malaysia.

Semester 1

  •    Akidah Islamiyyah

  •    Pengantar Halal dan Haram dalam Islam

  •    Ko-kurikulum

  •    Bahasa Arab Perdagangan I

  •    Principle of Management

  •    Fundamentals of Information Technology

Semester 2

  •    Usul Fiqh

  •    Bahasa Arab Perdagangan II   

  •    Business Communication I

  •    Bahasa Kebangsaan

  •    Pengantar Pemikiran Kritis dan Kreatif

  •    Asas Keusahawanan

  •    Fundamentals of Halal Industry

  •    Halal Law and Regulations

Semester 3

  •   Qawaid Fiqhiyyah

  •   Business Communication II

  •   Fiqh Al-Tathir

  •   Sanitation and Hygienic Practice

  •   Halal Quality and Certification Procedure

  • Etika dan Moral di Malaysia

Semester  4

  •   Introduction to Halal Ingredients in Food Processing

  •   Halal Slaugthering

  •   Pengajian Malaysia 2

  •   Fiqh Muamalat

  •   Islamic Organizational Behavior

  •   Islamic Financial System

Semester  5

  •   Supplementary Operation in Processing Halal Ingredient

  •   Halal Industry Services

  •   Halal Cosmetics and Pharmaceuticals

  •   Halal Internal Auditing

  •   Ekonomi Islam

  •   Halal Marketing

  •   Khidmat Sosial

Semester  6

  • Latihan Industri

 

 

Program Berkaitan

pendidikan terbaik anda bermula di sini!

Datang Dan Sertai Kami

en_USEnglish
ms_MYMalay en_USEnglish
X