fbpx
Contact For Queries :

perkhidmatan
pelajar

Kami Prihatin...


counselling Service

Perkhidmatan kaunseling di Kolej UNITI adalah perkhidmatan percuma, sulit dan profesional yang tersedia kepada semua pelajar dalam sesi individu dan berkumpulan. 

Kaunselor sedia membantu pelajar mengenai sebarang isu sepanjang dalam kehidupan kampus termasuk masalah peribadi, pembelajaran dan persekitaran.

Masalah pelajar akan dikaji oleh kaunselor di bawah Unit Kaunseling & Bimbingan Kerjaya dan Kaunselor akan membantu dan membimbing pelajar dengan mengadakan aktiviti-aktiviti yang menerapkan disiplin dan nilai-nilai murni kepada pelajar ke arah pembentukan akhlak yang lebih baik.

psikologi kaunseling


Student Representative Council

Majlis Perwakilan Pelajar (MPP) merupakan badan yang bertanggungjawab menjaga kebajikan semua pelajar Kolej UNITI dan bertanggungjawab menganjurkan aktiviti-aktiviti yang menggalakkan kesedaran sosial dan interaksi di kalangan pelajar.

Majlis ini juga menyediakan satu bentuk komunikasi di antara pelajar dengan pentadbiran bagi mengusulkan isu-isu yang berkaitan dengan kehidupan kampus dan sesi pembelajaran.

MPM terdiri daripada 4 Majlis Tertinggi dan 9 orang Exco.


Yuran &
bantuan kewangan

Kami sentiasa bekerjasama dengan agensi dan rakan industri yang berkaitan dalam menawarkan bantuan kewangan kepada pelajar yang layak khususnya dan semua pelajar Kolej UNITI amnya.

Read More..

UNITI Entrepreneuship & Employment Center ( UEEC ) is an initiative developed by the Uniti College for the benefit of Students and Graduates. There are two main objectives;

  • Peluang menjana pendapatan di seluruh Kolej UNITI dengan
    by engaging with an entrepreneurial certification program
  • sistem maklumat pekerjaan pekerja melalui e-mel dan media sosial, untuk membantu graduan mendapatkan pekerjaan

Read More..


UNITI Entrepreneurship & Employment Centre (UEEC)

Your Best Education Starts Here !

Come & Join Us !

en_USEnglish
X